Αφιερώματα – Ιστορικά

Φώτης Μπίμπιζας Συγγραφέας

Αφιέρωμα σε έναν νέο συγγραφέα. Ο ουρανός έχασε το δρόμο του και με σπασμένα πόδια βούτηξε στο πηγάδι των ευχών, όταν η νύχτα άφησε τα σύννεφα να καούν πάνω στα πλημμυρισμένα από ερπετά μνήματα.Η δυνατή βροχή έπλενε με μανία το φόρεμα της τελευταίας ελπίδας και ο διάβολος ονειρευόταν το τέλος ...
Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικός «Εμφύλιος», ένας διεθνής, πολιτικός πόλεμος

«Θα σώσω την Ισπανία από το μαρξισμό με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να εκτελέσω τη μισή» ...
Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες εθελοντές Aντιφασίστες στον Ισπανικό εμφύλιο που ξεκίνησε σαν σήμερα 18 Ιούλη 1936

Στις 17 Ιούλη του 1936 μια ομάδα φασιστών αξιωματικών που βρισκόταν στο Ισπανικό Μαρόκο, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Σέγκουι, στασίασε και κατέλυσε τις νόμιμες αρχές της δημοκρατίας που είχαν βγει από τις εκλογές του Φλεβάρη του ίδιου χρόνου ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της καταστροφής

Από τον Περικλή Κοροβέση Στη δεκαετία του 1980 ο ανεπτυγμένος κόσμος μάθαινε έκπληκτος για ένα άγνωστο κράτος, το νησί Ναούρου, με προκλητικό πλούτο, συγκρίσιμο μόνο με το σημερινό Ντουμπάι ...
Διαβάστε περισσότερα

Για τον Σωτήρη Πέτρουλα

Φέτος κλείνουν 52 χρόνια από το ιουλιανό βασιλικό πραξικόπημα του 1965. Στις μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν δολοφονήθηκε ο αγωνιστής της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού Σωτήρης Πέτρουλας ...
Διαβάστε περισσότερα

Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης Ηρώ Κωνσταντοπούλου

Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1927, από ευκατάστατους γονείς καταγόμενους από τη Σπάρτη ...
Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ (Μέρος Β’)

Ποιο νήμα μας συνδέει με την Αρκτική; Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι εμείς ζούμε πολύ μακριά και δεν μας αγγίζουν όλα αυτά. Κάποιοι θα αναγκαστούν να ενδιαφερθούν, εξ αιτίας των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, που διαπλέκουν σαν ιστός αράχνης όλο τον πλανήτη ...
Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Scala: η ιστορία μιας κρατικής προβοκάτσιας (Μέρος Γ΄)

H CNT υ­πο­βάλ­λει αί­τη­μα δι­κα­στι­κής έ­ρευ­νας ε­νά­ντια στην α­στυ­νο­μί­α Tον Ια­νουά­ριο του 1984 η Solidaridad Obrera α­να­κοί­νω­σε: «Ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της CNT στην Κα­τα­λω­νί­α α­να­κοί­νω­σε σε πρό­σφα­τη συ­νέ­ντευ­ξη τύ­που (23 Δε­κεμ­βρί­ου 1983) την πρό­θε­ση τού συν­δι­κά­του να εκ­δώ­σει α­πό­φα­ση για δι­κα­στι­κή έ­ρευ­να ε­νά­ντια στις α­στυ­νο­μι­κές αρ­χές, ...
Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Scala: η ιστορία μιας κρατικής προβοκάτσιας (Μέρος β΄)

O «βρώ­μι­κος πό­λε­μος»ε­να­ντί­ον της Ε­ΤΑ Στο με­τα­ξύ, ο δι­κα­στι­κός που χει­ρι­ζό­ταν την υ­πό­θε­ση Scala, μπρο­στά στην α­που­σί­α του Gambin, του ά­σκη­σε δί­ω­ξη για α­πεί­θεια και ε­ξέ­δω­σε έ­νταλ­μα για την σύλ­λη­ψή του. Για άλ­λη μια φο­ρά ο φυ­γό­δι­κος κα­τά­σκο­πος κα­τέ­φυ­γε στον Escuerdo για βο­ή­θεια ...
Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Scala: η ιστορία μιας κρατικής προβοκάτσιας (Μέ­ρος Α΄)

«Η CNT πά­ντα φώ­να­ζε να ε­πι­κε­ντρω­θούν οι έ­ρευ­νες στους δρά­στες, πι­στεύ­ο­ντας ό­τι ή­ταν πρά­κτο­ρες των μυ­στι­κών υ­πη­ρε­σιών και ό­τι το κρά­τος ή­θε­λε να δυ­σφη­μί­σει τη CNT σε μια ε­πο­χή που ή­ταν η αιχ­μή της α­ντι­πο­λί­τευ­σης ε­νά­ντια στο νό­μο Moncloa (Κοι­νω­νι­κό Συμ­βό­λαιο της Ι­σπα­νί­ας)». (Solidaridad Obrera) ...
Διαβάστε περισσότερα
Scroll Up