Εργασιακά







Η ανακοίνωση του σωματείoυ εργαζομένων ΚτΥπ ΑΕ κατά του Υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων και της ένταξης σε αυτό των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.: Οι ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ…





Scroll Up