ΈρευναΈρευνα: Οι νέοι φεύγουν επειδή αν και με μεταπτυχιακά, τους προσφέρεται εργασία απόφοιτου λυκείου και πληρώνονται ως απόφοιτοι γυμνασίου

Άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και υποαμοιβόμενοι είναι οι περισσότεροι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρά τις…

Πατήστε για κοινοποίηση
Κρύψε την κοινοποίηση
Scroll Up