Υγεία
manipulation

Παρεμβάσεις και πολιτικές υγείας για επίτευξη ποσοτικής και ποιοτικής επιβίωσης Των Καλλίνικου Νικολακόπουλου* και Μαριγούλας Ζούπα**

Οι μέθοδοι βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας συνδυάζουν την κλινική απόφαση, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας…
Scroll Up