https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
Αξιοποίηση μοσχευμάτων κλαδιών ελιάς για ενεργειακή χρήση- μείωση των εκπομπών CO2- καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Αξιοποίηση μοσχευμάτων κλαδιών ελιάς για ενεργειακή χρήση- μείωση των εκπομπών CO2- καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Συγχαρητήρια!! Η δράση σας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, με τίτλο «Αξιοποίηση μοσχευμάτων κλαδιών ελιάς για ενεργειακή χρήση- μείωση εκπομπών CO2- καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» προτάθηκε για βραβείο EWWR 2021, στην κατηγορία «Δημόσια διοίκηση και οργανωτική “.
1. Ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση (22 Νοεμβρίου). Η ανακοίνωση αυτή αναρτήθηκε σε κεντρικά τμήματα της νότιας Ικαρίας όπου βρίσκεται ο συμπαγής ελαιώνας της Ικαρίας, δηλαδή σε καφετέριες, ελαιοτριβεία, πίνακες ανακοινώσεων. Δημοσιεύθηκε και στις σελίδες του Δήμου και στα τοπικά ΜΜΕ.
Μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά επαινετικά σχόλια προκάλεσε η ανακοίνωση του Δήμου.
2. Μετά την ανακοίνωση του Δήμου για τους ενδιαφερόμενους να διαθέσουν τα κλαδέματα ελιάς στο Δήμο για αποκομιδή, ο Δήμος κατέγραψε τα σημεία συλλογής κλαδέματος.
Επιλέχθηκε η διαδικασία κοπής των κλαδιών επί τόπου κοντά στον ελαιώνα κάθε ενδιαφερόμενου.
3. Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με ενδιαφερόμενους νέους για την αποσαφήνιση των όρων συμμετοχής τους στο έργο, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο. Οι νέοι είναι κυρίως αγρότες, ελαιοκαλλιεργητές που γνωρίζουν καλά όλο τον κύκλο της καλλιέργειας της ελιάς, προερχόμενοι από την καρδιά του ελαιώνα της Ικαρίας, στο χωριό Χρυσόστομο..
4. Οι διαβουλεύσεις αυτές οδήγησαν σε συνάντηση του Δημάρχου με την ομάδα των ενδιαφερόμενων νέων. Στις 15/12/2021 συνάντηση με τον Δήμαρχο, προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο.
Ωστόσο, διάφορα προβλήματα καθυστέρησαν τις ενέργειες που είχαμε κάνει.
Συγκεκριμένα, επειδή πρόκειται για νέα δράση του Δήμου Ικαρίας, ο ίδιος ο Δήμος δεν διαθέτει ακόμη τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη ενέργεια αξιοποίησης κλαδέματος ελιάς.
Σε αυτή τη φάση επιδιώκουμε να κάνουμε μια πρώτη συλλογή θρυμματισμένου υλικού μετά το κόψιμο των κλαδιών, με σκοπό την εκτίμηση
• την ετοιμότητα της ομάδας νέων,
• την αξιοπιστία και καταλληλότητα των μηχανημάτων
• την ποσότητα του υλικού που συγκεντρώθηκε.
Μετά από αυτή τη φάση, τόσο η εταιρική μορφή συνεργασίας της ομάδας νέων (Ομάδα Παραγωγών, ΜΚΟ, Κοινωνική Οικονομία κ.α. )και πιο εξειδικευμένο το περιεχόμενο της προγραμματικής τους συμφωνίας με τον Δήμο.
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να συμβάλει τα μέγιστα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν από την ομάδα νέων για αξιοποίηση όχι μόνο των κλαδέσεων ελιάς αλλά και των κλαδέματος των δένδρων του Δήμου, όπως wel l ως κλάδοι από άλλες γεωργικές δραστηριότητες, όπως κλαδιά που περισσεύουν μετά από σίτιση οικόσιτων ζώων και κλαδέματα αμπελιών και άλλων δενδρώδρων καλλιεργειών.
Υπολογίζεται ότι τα κλαδέματα από αγροτικές δραστηριότητες ανέρχονται στο 80% και 20% του Δήμου.
Ο Δήμος εκτιμά ότι το συνολικό ετήσιο βάρος που θα αξιοποιηθεί όταν λειτουργήσει πλήρως το σύστημα συγκεντρωτισμού, θα ξεπερνά τους 20 τόνους ετησίως. Υπολογίζεται ότι η θερμογόνος δύναμη είναι περίπου 100.000 KW. (αποδοτικότητα: 5,000KW/t). Επίσης, η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων που θα γίνει λόγω χρήσης για θέρμανση πέλλετ ή μπρικέτες που θα παράγονται, θα μειώσει το CO2 κατά περίπου 30 τόνους ετησίως.
Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς από συσσωρευμένη βιομάζα στην ύπαιθρο, αλλά θα μειωθούν και οι εκπομπές CO2.
Ο Δήμος ετοιμάζει σήμερα το δικό του Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης ( https://www.facebook.com/dimosikarias/posts/401864084992908 ) και θα ενσωματώσει στο Σχέδιο αυτό την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή του στο EWWR.
Αξιολόγηση της δράσης: Θετική η ετοιμότητα της ομάδας νέων. Η αξιοπιστία και η καταλληλότητα των υφιστάμενων μηχανημάτων για κλαδέματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η Minicipality της Ικαρίας πρέπει να αποκτήσει ένα δικό της μηχάνημα, το οποίο χρειάζεται και για όλα τα δημοτικά κλαδέματα των δένδρων. Η ποσότητα του υλικού που συγκέντρωσαν τα ελαιόδεντρα ήταν σε πειραματική βάση και έδειξε ότι μια ομάδα νέων 2 ατόμων μπορεί να συγκεντρώσει περίπου 20 τόνους κλαδέματος ελιάς/3 μηνών, που ισοδυναμεί με 8 τόνους λαδιού εξοικονόμηση περίπου 30 τόνων CO2/έτος , και πληρώνω τα πάντα μισθούς. Σημειωτέον ότι 20% των κλαδέματος θα διατεθεί στους ιδιοκτήτες των ελαιώνων για βελτίωση εδάφους, που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση περίπου 2 ευρώ/στρέμμα στη γονιμοποίηση. Για την αξιολόγηση αυτή ήταν πολύ χρήσιμα τα ευρήματα του έργου OLIVE CLIMA (2018 Life).
αναμενόμενα αποτελέσματα: Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα αξιολόγηση ο Δήμος Ικαρίας και η ομάδα νέων θα έχουν στενότερη συνεργασία. Ο Δήμος πρέπει να εξετάσει δηλαδή ότι για τη θέρμανση των σκαλίδων της Ικαρίας ο Δήμος πληρώνει περίπου 26.000 ευρώ/έτος (26 τόνοι πετρελαίου). Η παραγωγή 20 τόνων κλαδέματος ελιάς έχει αξία 8.400 ευρώ. Στο μέλλον και τα δύο μέρη θα εξετάσουν την επέκταση των κλαδέματος σε όλες τις καλλιέργειες και τα δέντρα του δήμου, αφού ενδέχεται να καλύψουν τη θέρμανση όλων των σχολείων της Ικαρίας, εξοικονομώντας περίπου 60 τόνους CO2/έτος, σπουδαίος στόχος για το Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης της Ικαρίας

ΠΗΓΗ: facebook.com/dimosikarias/

Κοινοποίηση άρθρου: