https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
#skouries Σοφία Σακοράφα: "Ανοικτή η αναφορά για τις σκουριές"

#skouries Σοφία Σακοράφα: “Ανοικτή η αναφορά για τις σκουριές”

Φανερή η ικανοποίηση της ευρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα από το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών άφησε ανοικτή την αναφορά σχετικά με την επένδυση της ΄΄΄Ελληνικός Χρυσός΄΄ στις Σκουριές.

Η ευρωβουλευτής με τη βοήθεια έντυπου υλικού, υπογράμμισε μία προς μία όλες τις βαρύτατες συνέπειες που θα έχει η λειτουργία του έργου : ΄΄ Σε αυτή τη μικρή έκταση θα σας πω τι θα γίνεται επί 24ώρου βάσης. Θα εκρήγνυνται 6 τόνοι εκρηκτικά, σκόνη μόνο από το μεταλλείο των Σκουριών θα ανέρχεται σε 3.116 τόνους ανά ώρα, θα εξορύσσονται 24.000 τόνοι από βάθη που θα φτάσουν τα 700 μέτρα, θα αποτίθενται χιλιάδες τόνοι συμπυκνωμένων υπολειμμάτων με επικίνδυνα μέταλλα.

Σε σημείο δε πάνω στο ρήγμα προβλέπεται η απόθεση υπολειμμάτων περιεκτικότητας 450.000 τόνων αρσενικού.

Οι συνέπειες όλων αυτών:

Θα υπάρξει πτώση της στάθμης του νερού κατά 600 μέτρα και ερημοποίηση.

Θα ρυπανθούν επιφανειακά και υπόγεια νερά με θειικό οξύ, ενώ μιλάμε για την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη και τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού σε όλη τη χερσόνησο

Θα υπάρξουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες ζημίες στα αρχέγονα δάση της περιοχής, στο τοπίο και στη βιοποικιλότητα

Θα προκύψει εκτεταμένη ρύπανση από βαρέα μέταλλα του εδάφους, της χλωρίδας της πανίδας και των καλλιεργειών και άρα και της διατροφικής αλυσίδας.΄΄

Υποστήριξε ταυτόχρονα ότι΄΄ για ένα τέτοιο έργο που θα παράξει αυτές τις οδυνηρές συνέπειες δεν υπάρχει Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ έγινε κουρελόχαρτο. Γιατί η οδηγία 2001 προβλέπει και τη μηδενική λύση, δηλαδή την ακύρωση της επένδυσης΄΄, ενώ υπογράμμισε με νόημα ότι το αντίτιμο που κατέβαλε η εταιρεία ΄΄ Ελληνικός Χρυσός΄΄ για τη σύμβαση εκμετάλλευσης είναι μόλις 11 εκ. ευρώ

Τέλος η Σοφία Σακοράφα ζήτησε η αναφορά να παραμείνει ανοικτή, ενώ παρακάλεσε τον πρόεδρο να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο τόσο προς τις ελληνικές αρχές, τα αρμόδια υπουργεία, όσο και προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε προκειμένου να αποτραπεί αυτή τεράστια καταστροφή περιβάλλοντος και ανθρώπων.

Παρατίθεται ολόκληρη η παρέμβαση της Σ. Σακοράφα

‘’Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται σε ένα έργο είναι η οικονομία των πόρων, σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων, των εργασιών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα η ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι αυτός ο σημαντικός λόγος που η Ε.Ε επιχειρεί να διασυνδέσει τις επενδύσεις με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σταθμός αυτής της προσπάθειας, σταθμός αυτής της αποδεδειγμένης σε πολλά ζητήματα ευαισθησίας, αποτελούν οι εκατοντάδες οδηγίες που έχει εκδώσει περί της προστασίας του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι οδηγίες συνηγορούν στο να μη γίνεται κανένας συμβιβασμός, καμία έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη νομιμότητα, αλλά και στο δημόσιο συμφέρον.

Ας δούμε λοιπόν γιατί η συγκεκριμένη επένδυση κάνει κουρελόχαρτο τις Διεθνείς Συνθήκες και τις οδηγίες της Ε.Ε.

Έχετε μπροστά σας το χάρτη που αποτυπώνει την τοποθεσία της επένδυσης.

Βλέπετε τα τρία μεταλλεία που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Βλέπετε το υπόγειο τούνελ μήκους 8.5 χιλιομέτρων που θα καταλήξει σε βάθος 650 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Βλέπετε το ενεργό σεισμικό ρήγμα, το οποίο έδωσε σεισμό 7.2 ρίχτερ το 1932.

Βλέπετε και τη χαρακτηρισμένη περιοχή Natura η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επένδυσης, με δεκάδες απόλυτα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Σε αυτή τη μικρή έκταση θα σας πω τι θα γίνεται επί 24ώρου βάσης σε βάθος 20ετίας, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση.

Θα εκρήγνυνται 6 τόνοι εκρηκτικά!

Η σκόνη μόνο από το μεταλλείο των Σκουριών θα ανέρχεται σε 3.116 τόνους ανά ώρα!

Θα εξορύσσονται και θα επεξεργάζονται 24.000 τόνοι από βάθη που θα φτάσουν τα 700 μέτρα.

Συνολικά θα εξορυχτούν και επεξεργαστούν 146 εκατομμύρια τόνοι πετρώματος

Θα αποτίθενται χιλιάδες τόνοι συμπυκνωμένων υπολειμμάτων με επικίνδυνα μέταλλα.

Χαρακτηριστικά θα κατασκευαστεί φράγμα 90 μέτρων πάνω στο ρήγμα για την απόθεση συμπυκνωμένων υπολειμμάτων περιεκτικότητας 450.000 τόνων αρσενικού. Ικανού να θανατώσει όλο το πληθυσμό της γης.

Καταθέτω σχετική γνωμοδότηση εγκυρότατου σεισμολόγου που το χαρακτηρίζει ως «πύργο στην άμμο».

Ήδη έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη οινώδους αμιάντου σε υψηλά ποσοστά, ενώ είχε αποκρυφτεί κατ’αρχάς.

Οι συνέπειες όλων αυτών:

Θα υπάρξει πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα κατά 600 μέτρα και ερημοποίηση. Υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα καταναλώνει ημερησίως υδατικό απόθεμα αντίστοιχο με 300.000 ανθρώπους.

Εδώ υπενθυμίζω την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την προστασία του νερού και την καταθέτω.

Θα ρυπανθούν επιφανειακά και υπόγεια νερά με βαρέα μέταλλα και όξυνα υγρά μεταλλουργίας, ενώ μιλάμε για την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη και τα μεγαλύτερα αποθέματα πόσιμου νερού σε όλη τη χερσόνησο.

Θα υπάρξουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες ζημίες στα αρχέγονα δάση της περιοχής, στο τοπίο και στη βιοποικιλότητα.

Θα προκύψει εκτεταμένη ρύπανση από βαρέα μέταλλα του εδάφους, της χλωρίδας της πανίδας και των καλλιεργειών και άρα και της διατροφικής αλυσίδας.

Ε λοιπόν… για το έργο που θα παράξει αυτές τις οδυνηρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες δεν έγινε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!!!

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ έγινε κουρελόχαρτο.

Γιατί όμως;

Για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί η οδηγία 2001 προβλέπει και τη μηδενική λύση, δηλαδή την ακύρωση της επένδυσης, κάτι που από τα στοιχεία της ίδιας της Σύμβασης φαίνεται να ήταν η μόνη φυσική κατάληξη.

Και συνεχίζω τι άλλο έχει γίνει κουρελόχαρτο.

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ που προβλέπει τη διεξαγωγή δέουσας εκτίμησης εκ μέρους του δημοσίου.

Και συνεχίζω

Η σύμβαση της Βέρνης του 79, η σύμβαση της Βόννης του 79, η σύμβαση του Ριο και η οδηγία 2009/147/ΕΚ της Ε.Ε, κουρελόχαρτα.

Η Ευρωπαϊκή σύμβαση της Φλωρεντίας, κουρελόχαρτο

Η τήρηση όσων προβλέπει η σύμβαση AARCHUS, κουρελόχαρτο

Τελικά το άρθρο 11 της συνθήκης λειτουργίας της Ε.Ε για την αειφόρο ανάπτυξη μοιάζει με .

Εν τω μεταξύ μόνο για το διάστημα 2012 – 2013 των προκαταρκτικών έργων της εταιρείας έχουν βεβαιωθεί τουλάχιστον 21 παραβιάσεις από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, με υψηλά πρόστιμα, τις οποίες και καταθέτω. Επίσης, μέχρι και σήμερα το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει κάνει δεκτή τη μελέτη για το εργοστάσιο μεταλλουργίας, επειδή η εταιρεία προσκομίζει συνεχώς «εσφαλμένα» στοιχεία. Καταθέτω τη σχετική αλληλογραφία

Δε νομίζω ότι χρειάζεται να παραθέσω περισσότερα επιχειρήματα για να μείνει η αναφορά ανοικτή.

Και επειδή το θέμα είναι εξόχως σημαντικό και για την ίδια την αξιοπιστία της Ε.Ε παρακαλώ την κυρία πρόεδρο να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο ελέγχου τόσο προς τις ελληνικές αρχές, όσο και προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε προκειμένου να αποτραπεί αυτή η τεράστια καταστροφή περιβάλλοντος και ανθρώπων.

Κλείνοντας να υπενθυμίσω μια ιστορία που την ξέρει καλά η Ε.Ε αφού την έχει καταγγείλει. Το αντίτιμο που κατέβαλε η εταιρεία ΄΄ Ελληνικός Χρυσός΄΄ για τη σύμβαση εκμετάλλευσης με προσδοκώμενα κέρδη 20 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι μόλις 11 εκ. ευρώ΄΄

ΠΗΓΗ

Κοινοποίηση άρθρου: