https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
Δήμος Ικαρίας : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής του κτηρίου του Γηροκομείου Ικαρίας

Δήμος Ικαρίας : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής του κτηρίου του Γηροκομείου Ικαρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 12/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία – Τ.Κ.83300

Τηλ. : 2275350401 – 412

Fax: 2275022215

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής

Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν στην κοινή συνάντηση του Δήμου Ικαρίας με αντιπροσωπεία της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής, και του εκπρόσωπου τους στην Ικαρία κ Γ. Κεσσέ (Αύγουστος 2016 – Νοέμβριος 2016) , για να προσδιορίσουν από κοινού τα επόμενα βήματα που αφορούν τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο κτήριο που θα στεγάσει το υπό ίδρυση γηροκομείο.

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει (λόγω αδυναμίας της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής), να διευκολύνει την διαδικασία που ενεργοποιεί η Αδελφότητα, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να έχουμε ανάδοχο που θα αναλάβει την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Με βάση αυτά δημοσιοποιούμε σήμερα περίληψη τεχνικής περιγραφής των εργασιών και πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, ώστε να υποβάλουν την προσφορά τους για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο κτήριο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας, (κ. Ν. Κατσάφαρο) μέχρι 15 Ιανουαρίου 2017, (με αποδέκτη την Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής), για να διαβαστούν και εν συνεχεία να αξιολογηθούν από την Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Αναφέρεται στο Γηροκομείο Ικαρίας, και αφορά την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις.

Το κτήριο σύμφωνα με τα ανευρεθέντα στοιχεία έχει οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την ναοδομία το έτος 1984 (αρ. οικ. Αδείας 168/1984). Δεν συνοδεύεται όμως από τα σχετικά σχέδια, αρχιτεκτονικής μελέτης και στατικής μελέτης, απαραίτητα για τον έλεγχο της κατασκευής.
Το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου επιφανείας 523,60 τμ μαζί με τους Η/Χ, ευρίσκεται σε καλή γενικά κατάσταση .είναι το τμήμα στη βόρεια πλευρά του κτηρίου , στο οποίο στεγάζονται τα μαγειρεία, το καθιστικό και δωμάτια . Το υπόλοιπο τμήμα επιφανείας 262,46 τμ, μαζί με τους Η/Χ, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στατικότητας .
Το τμήμα αυτό όπως φαίνεται έχει κατασκευασθεί σε διαφορετικούς χρόνους από το υπόλοιπο. Ποιο συγκεκριμένα το μεσαίο τμήμα επιφανείας 193,20 τμ, έχει την ίδια θεμελίωση αλλά διαφορετική πλάκα οροφής , το δε νότιο τμήμα επιφανείας 69,30 τμ , έχει και διαφορετική θεμελίωση.
Το νότιο τμήμα έχει θεμελιωθεί σε σαθρό έδαφος , προφανώς μπάζωμα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει καθίζηση και υποχώρηση του εδάφους.
Το νότιο τμήμα επίσης παρουσιάζει ρωγμές στο δάπεδο του ,εξαιτίας της καθίζησης του μπαζώματος που υπάρχει κάτω από το δάπεδο, σε σημείο να έχει αλλάξει η κλήση του δαπέδου, επίσης οι εξωτερικοί τοίχοι πληρώσεως και τα εσωτερικά χωρίσματα έχουν εμφανείς διαγώνιες ρωγμές.
Το μεσαίο τμήμα του κτηρίου έχει εμφανείς ρωγμές στους εσωτερικούς τοίχους κάτω από τις δοκούς.
Στο σημείο σύνδεσης της πλάκας του βόρειου τμήματος με το μεσαίο τμήμα υπάρχει αρμός, αρκετού πλάτους στον οποίο έχει γίνει προσπάθεια να στεγανοποιηθεί .
Το δώμα χρειάζεται μόνωση , για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στεγάνωσης και θερμομόνωσης.
Αρκετά υποστυλώματα σε όλο το κτήριο χρειάζονται επισκευή.
Τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα (πόρτες και παράθυρα) χρειάζονται αντικατάσταση με νέα αλουμίνια .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στατικότητας που παρουσιάζει το κτήριο πρέπει κατ’ αρχή να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της καθίζησης του εδάφους, τούτο μπορεί να γίνει με την κατασκευή τοιχίου στην νότια πλευρά του κτηρίου σε απόσταση τριών (3,0) μέτρων από το κτήριο , το οποίο θα θεμελιωθεί σε σταθερό έδαφος σε όποιο βάθος βρεθεί αυτό.
Πρέπει να γίνει βελτίωση του εδάφους μεταξύ του κτηρίου και του τοιχίου που θα κατασκευασθεί , και συμπύκνωση αυτού με κατάλληλα μηχανήματα.
Ενίσχυση των θεμελίων του νοτίου τμήματος του κτηρίου , με οπλισμένο σκυρόδεμα , κατά τμήματα.
Καθαίρεση των δαπέδων στο εσωτερικό του κτηρίου , καθώς και των εσωτερικών χωρισμάτων που χρήζουν κατεδάφισης.
Συμπύκνωση του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα των δαπέδων, και κατασκευή νέων δαπέδων (γκρο μπετόν) και τοίχων (χωρισμάτων).
Επισκευή των υποστυλωμάτων που παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με αλουμίνια.
Μόνωση του δώματος του κτηρίου με υγρομόνωση και θερμομόνωση.
Γεωτεχνική μελέτη και έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος και του οπλισμού , απαιτούνται για καλύτερα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων του κτηρίου.
Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτηρίου (ελλείψει στατικής μελέτης και σχεδίων αυτής), καθώς και στατική μελέτη των προτεινόμενων εργασιών, και έκδοση οικοδομικής άδειας.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δίκαιου.
Για εργασίες επισκευής του κτηρίου του Γηροκομείου Ικαρίας
Προτεινόμενες μελέτες και εργασίες
Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Γεωτεχνική Μελέτη.
2. Έλεγχος οπλισμένου σκυροδέματος και οπλισμού.
3. Έλεγχος αντοχής του υπάρχοντος κτηρίου και εργασιών επισκευής.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εκσκαφή σε έδαφος γεώδες 300,0 μ³.
2. Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ενίσχυση θεμελίων 142,0 μ³.
3. Βελτίωση εδάφους θεμελίωσης με υλικά λατομείου 250,0 μ³.
4. Εργασίες καθαίρεσης δαπέδων και τοίχων.
5. Εργασίες συμπύκνωσης υποστρώματος δαπέδου.
6. Εργασίες κατασκευής δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα.
7. Εργασίες χτίσιμο και σοβάτισμα τοίχων.
8. Δάπεδα από πλακάκια.
9. Εργασίες επισκευής υποστυλωμάτων.
10. Εργασίες μόνωσης δώματος.
11. Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.

Κοινοποίηση άρθρου: