https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ| || O νεαρός κιθαρίστας που δισκογραφεί για την NAXOS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ| || O νεαρός κιθαρίστας που δισκογραφεί για την NAXOS

Δημήτρης Σουκαράς

ROOTS
21st Century Greek Music for Guitar

Κυκλοφορεί από την NAXOS

Το ROOTS είναι ένα πολυστιλιστικό μουσικό́ άλμπουμ που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μουσικής το οποίο έχει ανθίσει στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα. Από́ την jazz μουσική́ έως την κινηματογραφική́ διάθεση των τραγουδιών του Μανού Χατζιδάκι και από́ εκεί́ στην σύγχρονη και avant-garde μουσική, το νέο αυτό́ άλμπουμ προτείνει μια εναλλακτική́ ματιά́ σε αυτό́ που ονομάζουμε κλασσική́ μουσική́, σήμερα.
Ο κιθαρίστας Δημήτρης Σουκαράς δημιουργεί έναν νέο δίσκο που ενώνει διαφορετικά́ ακούσματα Ελληνικής μουσικής, με κοινό́ άξονα την κιθάρα. Μέσα από́ το καλλιτεχνικό́ project που δημιουργήθηκε στη Βασιλική́ Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, συνεργάστηκε με μερικούς από́ τους πιο επιφανείς συνθέτες της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Φίλιππος Τσαλαχούρης, ο Ιάσων Μαρούλης και ο Πέτρος Κλαμπάνης. Το γεγονός ότι δούλεψε στενά́ με τους συνθέτες και ήρθε σε άμεση επαφή́ με το υλικό́, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, τον βοήθησε να κατανοήσει βαθύτερα την αισθητική́ του ήχου του κάθε έργου.
Το ROOTS δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε μεταξύ́ Λονδίνου και Αθηνάς την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και ήταν ο τρόπος του Δημήτρη να εξερευνήσει και να διευρύνει τους καλλιτεχνικούς του ορίζοντες. Συμμετέχουν το Audentia Ensemble (σύνολο μουσικών από́ τις τρεις μεγαλύτερες Μουσικές Ακαδημίες του Λονδίνου), η Αυστραλή́ mezzo-soprano Lotte Betts-Dean (για την οποία η εφημερίδα Guardian χαρακτήρισε “ακαταμάχητη αίσθηση δράματος και μουσικότητας”), ο Αμερικανός μαέστρος Ryan Bair και το ελληνικό́ κουαρτέτο L’Anima.
Μιλώντας για την συνεργασία του ως υπεύθυνος για την καλλιτεχνική́ επιμέλεια του ROOTS, ο Μίλτος Λογιάδης (καλλιτεχνικός διευθυντής του Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2015-19) είπε: «Αυτό́ που βρισκω πραγματικά́ ενδιαφέρον σε αυτό́ το project είναι ούτι πρόκειται για ένα πολυστιλιστικό μουσικό́ άλμπουμ που μας δείχνει μια πολύπλευρη κατεύθυνση της ελληνικής μουσικής. Προτείνει μια διαφορετική́ ανάγνωση της κλασικής μουσικής σήμερα με βασικό́ άξονα τον Δημήτρη Σουκαρά και την κιθάρα. Το κλειδί́ για έναν performer είναι να μπορεί́ να μπαίνει στο μυαλό́ του συνθέτη και να κατανοεί́ την λογική́ της σύνθεσης του. Ο Δημήτρης κατάφερε να αφομοιώσει τα νέα αυτά́ έργα, να μπει μέσα στην παρτιτούρα και να τα αναδείξει, κάνοντάς τα μέρος του.»

Ο Δημήτρης Σουκαράς αναφέρει σχετικά με το νέο αυτό́ άλμπουμ: «Η καλλιτεχνική́ ώθηση που με οδήγησε στην δημιουργία αυτού́ του δίσκου ήταν η βαθιά́ επιθυμία μου να δημιουργήσω νέα μουσική́, νέο ρεπερτόριο για την κιθάρα που θα είχε σχέση με την ελληνικότητα, έτσι όπως την ορίζουμε σήμερα. Ήθελα να δημιουργήσω ένα νέο άλμπουμ, το οποίο θα είχε αναφορά́ σε κάποια από́ τα μουσικά́ ειδή που είχαν έντονη επιρροή́ μέσα μου από́ μικρή́ ηλικία και με διαμορφώσαν σαν μουσικό́. Σκοπός ήταν η θεματολογία των έργων να περιστρέφεται γύρω από́ τον ελληνικό́ πολιτισμό́, την ιστορία του και την γλώσσα. Το γεγονός ότι δέχτηκαν να συμμετέχουν στο εν λόγω εγχείρημά μου συνθέτες όπως ο Φίλιππος Τσαλαχούρης (HaiKu – έργο για κιθάρα και φωνή́), o Πέτρος Κλαμπάνης (Ariadne’s Duality – έργο για σόλο κιθάρα) και ο Ιάσων Μαρούλης (Allegory of the Tragic Hero – έργο για κιθάρα και μικρή ορχήστρα) με τιμά́ ιδιαιτέρα και τους ευχαριστώ́ βαθιά́ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Στο άλμπουμ υπάρχει ένα ακόμα έργο, πρόκειται για την πρεμιέρα του κοντσέρτου “Hommage” (για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων) του Θεόδωρου Αντωνίου. Το έργο είναι βασισμένο σε οκτώ́ θέματα του Μανού Χατζιδάκι, ενορχηστρωμένα με μια κινηματογραφική́ διάθεση. Είχα τη χαρά́ να το λαβώ ως δώρο μετρά́ την επιτυχία μου με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό́ της Ακαδημίας Αθηνών (με πρόεδρο της επιτροπής τον Θ.Αντωνίου) από́ τον Κώστα Κοτσιώλη, μιας και το έργο είναι αφιερωμένο στον ίδιο.
Είναι πραγματικά́ συγκινητικό́ για εμένα ότι αυτά́ τα έργα τα έχω δει όταν ακόμα ήταν μια ιδέα, μια συζήτηση, δύο πεντάγραμμα, μια σελίδα, έως ότου ολοκληρωθούν και έπειτα ηχογραφηθούν. Το να ζεις τόσο καιρό́ με το μουσικό́ υλικό́ δημιουργεί́ μια απίστευτη σύνδεση… Υπάρχουν φορές που αισθάνομαι τα έργα τόσο πραγματικά́ δικά́ μου σαν να τα έχω γράψει και εγώ́.»
Το ROOTS κυκλοφορεί́ ψηφιακά και σε CD από́ τη διεθνή́ δισκογραφική εταιρία NAXOS.
LISTEN/STREAM /BUY
https://bit.ly/3ERGJIY

****

Ο Δημήτρης Σουκαράς είναι κλασικός κιθαρίστας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό το διάστημα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Θεωρείται ένας από́ τους πιο υποσχόμενους και βραβευμένους κιθαρίστες της γενιάς του. Ενδιαφέρεται να επεκτείνει το ρεπερτόριο της κιθάρας, καλώντας μια σειρά́ κορυφαίων συνθέτων από́ όλο τον κόσμο να συνθέσουν γι’ αυτήν. Μεσώ των ευφάνταστων projects που δημιουργεί́ με νέες συνθέσεις και διασκευές, καθώς και μεσώ των συνεργασιών με άλλους performers και συνθέτες, προσπαθεί́ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ́ κλασικής κιθάρας και κοινού́.

https://www.dimitriossoukaras.com

Δημήτρης Σουκαράς
Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σουκαράς είναι κλασικός κιθαρίστας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρείται ένας από́ τους πιο υποσχόμενους και βραβευμένους κιθαρίστες της γενιάς του. Ενδιαφέρεται να επεκτείνει το ρεπερτόριο της κιθάρας, καλώντας μια σειρά́ κορυφαίων συνθέτων από́ όλο τον κόσμο να συνθέσουν γι’ αυτήν. Μεσώ των ευφάνταστων projects που δημιουργεί́ με νέες συνθέσεις και διασκευές, καθώς και μεσώ των συνεργασιών με άλλους performers και συνθέτες, προσπαθεί́ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ́ κλασικής κιθάρας και κοινού́.

Αυτό το διάστημα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου, στην οποία και φοίτησε με ολική́ υποτροφία. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές και το Advanced Diploma με Διάκριση, ενώ́ του απονεμήθηκε το βραβείο DipRAM (το υψηλότερο βραβείο της Ακαδημίας). Αποφοίτησε με βαθμό́ Άριστα από́ το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Προπτυχιακό́ πρόγραμμα. Υπήρξε ο πρώτος σπουδαστής του τμήματος που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε τρία χρονιά, αντί́ για πέντε.

Είναι Eurostring και D’Addario Artist, Yeoman της Musician’s Company, νικητής της Πλατφόρμας Νέων Καλλιτεχνών του IGF και νικητής της Stradivari Trust. Πρόσφατα κέρδισε το Βραβείο Κιθάρας “David Russell”, τον Διεθνή́ Διαγωνισμό́ Κιθάρας Mottola, το Διεθνές Βραβείο Κιθάρας Ivor Mairants και τον Διαγωνισμό́ της Ακαδημίας Αθηνών για Υποτροφία. Επίσης, είναι ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Σειράς Συναυλιών MUΣA.

Έχει συμπράξει με την Filarmonia Orchestra Campana, Audentia Ensemble, Ορχήστρα Δήμου Πατρέων, Ορχήστρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και με την Αθηναϊκή́ Μαντολινάτα. Έχει δώσει σόλο ρεσιτάλ στο King’s Place (Λονδίνο), Musikverein (Βιέννη), Θέατρο Θερβάντες (Λονδίνο), ενώ έχει ηχογραφήσει για το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και το BBC Radio 3. Έχει συνεργαστεί́ με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες (Φίλιππο Τσαλαχούρη, Πέτρο Κλαμπάνη, Ιάσωνα Μαρούλη), προετοιμάζοντας το άλμπουμ ROOTS, το οποίο εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2021 από́ τη NAXOS, Greek classics.

https://www.dimitriossoukaras.com

Από την Χριστιάννα Φινέ – GoodHeart Press

Κοινοποίηση άρθρου: