Δήμος Ικαρίας : Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Ικαρίας Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης στα προγράμματα των Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης Εθνικής εμβέλειας.

Ενημερώνουμε ότι μετά την αίτηση ένταξης που υπόβαλε ο δήμος Ικαρίας (Αρ. πρωτ: 6312-23/11/2018) στο έργο : «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν.4563/2018, ΦΕΚΑ΄ 169). Ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση τις διαδικασίας υλοποίησης του έργου η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τις σε αυτό.

Μέχρι και την 19η /8/2019, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι τις υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022/2018).

Δικαιούχοι, στη παρούσα φάση είναι οι μόνιμοι διαμένοντες στους παρακάτω οικισμούς του Δήμου Ικαρίας :

Αγία Κυριακή, 2. Μηλεωπόν, 3. Κοσοίκια , 4. Κυπαρίσσι, 5. Πετροπούλιον, 6. Πλατάνι, 7. Φύτεμα, 8. Καστανιές, 9. Κατω Λομβαρδάδες, 10. Λαγκάδα, 11. Λομβαρδάδες, 12. Μονή Μουντέ, 13. Πέζιον.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή στο έργο είναι:

Συμπλήρωση αίτησης για υπαγωγή στο έργο – Υπεύθυνη Δήλωση
Αντίγραφο ΑΔΤ ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 2018
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») .

Πληροφορίες ΚΕΠ Δήμου Ικαρίας :

ΚΕΠ Αγίου Κηρύκου -Τηλ.: 2275350421-422 -423
ΚΕΠ Ευδήλου -Τηλ.: 2275350116-117-118
ΚΕΠ Ραχών – Τηλ.: 2275350520
Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας στην διεύθυνση https://ikaria.gov.gr

ΠΗΓΗ:https://www.ikariaki.gr 

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;
Πατήστε για κοινοποίηση
Κρύψε την κοινοποίηση
Scroll Up