https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
Ηλίας Σμήλιος: Ανυποχώρητος αγώνας κατά των πλειστηριασμών!

Ηλίας Σμήλιος: Ανυποχώρητος αγώνας κατά των πλειστηριασμών!

«Ας το καταλάβουνε λοιπόν: όσες διμοιρίες ΜΑΤ κι αν φέρουν, όσο ανεξέλεγκτους κι αν αφήνουν τραπεζίτες και μεγαλοσυμβολαιογράφους να παραβιάζουν κάθε νομότυπη διαδικασία, δεν μας φοβίζουν, είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τη δράση μας», δηλώνει στο Πριν ο δάσκαλος Ηλίας Σμήλιος, μέλος του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την «Ανυπακοή»

Συνέντευξη στον Κυριάκο Νασόπουλο

Πως οδηγηθήκαμε στο νι­κηφόρα ραντεβού, κάθε Τετάρτη, στο Ειρη­νοδικείο Θεσσαλονίκης για την ματαίωση των πλειστηριασμών;

Οι μαζικές παρεμβάσεις στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δεν προέκυψαν έτσι ξαφνικά κάποια Τετάρτη του Σεπτέμβρη. Είναι αποτέ­λεσμα μιας μακρόχρονης δουλειάς, η οποία στη νέα της φάση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι στη Λαϊκή Συνέλευση Δυτικών Συνοικιών που συγκροτήθηκε μετά το 62% του λαϊκού «Όχι» στο δημοψήφισμα. Βλέποντας τότε τις σχετικές αναφορές του 3ου μνημονίου αλλά και τον νέο Κώδικα Πολιτι­κής Δικονομίας και στη συνέχεια το νομοθε­τικό πλαίσιο για την απελευθέρωση, στην ου­σία, των πλειστηριασμών, οργανώσαμε μαζί με την Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων τις πρώτες παρεμβάσεις στις εκδηλώσεις των συμβολαιογράφων και στους πρώτους πλει­στηριασμούς στα τέλη του 2015. Με την επα­φή δε και τη συσπείρωση και άλλων επιτρο­πών γειτονιάς και τοπικών κινήσεων καθώς και κάποιων λίγων αρχικά εργατικών σωμα­τείων, φοιτητικών συλλόγων και συνταξιού­χων δημιουργήσαμε ένα ανεξάρτητο κέντρο αγώνα, τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων Θεσ­σαλονίκης.

Οι παρεμβάσεις στο Ειρηνοδικείο μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη όντως δεν ξεπερ­νούσαν σε μαζικότητα τις λίγες ή πολλές δεκά­δες ανθρώπων, που εύκολα οι διμοιρίες των ΜΑΤ μπορούσαν να σταματήσουν. Μπορεί να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο δυνάμωμα του κινήματος η υπόθεση του σπιτιού της πολυ­μελούς οικογένειας με πατέρα κι ένα παιδί ΑΜΕΑ, χαρακτηριστικό της αναλγησίας κυ­βέρνησης και του κυκλώματος των αρπακτι­κών, τραπεζιτών και μεγαλοσυμβολαιογρά­φων, με το κύμα αλληλεγγύης που προκάλε­σε η δημοσιοποίησή του, αυτό όμως που έπαι­ξε το σημαντικότερο ρόλο και έφερε αυτές τις πρώτες νίκες στο κίνημα κατά των πλειστηρι­ασμών ήταν η ίδια η δομή, το περιεχόμενο των αιτημάτων και οι μορφές της δράσης του. Γιατί αυτό το ανεξάρτητο κέντρο αγώνα που σήμερα δίνει τη μάχη ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας και αύριο ενάντια σ’ όλα τα δεινά που η πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ έφεραν για την κοινωνική πλειοψηφία, ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, δε θυμίζει σε τίποτα τους ξεπουλημένους πριν ακόμη ξεκινήσουν αγώνες του επίσημου συν­δικαλιστικού κινήματος. Στηριγμένος στη δη­μοκρατία των συνελεύσεων κι απαλλαγμένος από κομματικούς εναγκαλισμούς, μίλησε από την αρχή για έναν ανυποχώρητο αγώνα χω­ρίς ημερομηνία λήξης, χωρίς ξεπουλήματα και διαπραγματεύσεις «για το μοίρασμα της φτώχειας μας». Κι ένας τέτοιος αγώνας φαίνε­ται ότι μπορεί να συσπειρώνει όλο και περισ­σότερους, καθέναν που θέλει να μετουσιώσει την οργή για όλα αυτά που σε βάρος μας γί­νονται σε δράση για την ανατροπή τους, χωρίς αναμονές, επίδοξους σωτήρες κι αναθέσεις.

Πέρα από την Θεσσαλονίκη, ανάλογες κι­νητοποιήσεις γίνονται συντονισμένα και σε άλ­λες πόλεις της χώρας;

Πράγματι η μαζικοποίηση των κινητοποι­ήσεων ενάντια στους πλειστηριασμούς είναι ένα φαινόμενο που δεν παρουσιάζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, την Πάτρα και άλλες πόλεις. Από διάφορες επα­φές μάλιστα που γίνονται το τελευταίο διάστη­μα, φαίνεται ότι πολύ σύντομα, πέρα από τους Συντονισμούς Συλλογικοτήτων Θεσσαλονί­κης και Αττικής, θα προκύψουν συντονισμοί και συλλογικότητες ενάντια στους πλειστηρια­σμούς σε κάθε πόλη. Αυτό ασφαλώς μόνο τυ­χαίο δεν είναι. Αντίθετα έρχεται ως αντίδρα­ση στην όξυνση της επίθεσης του κεφαλαίου και στο δικαίωμα στη στέγη για τα φτωχά λαϊ­κά στρώματα. Η μαζικοποίηση του κινήματος είναι με άλλα λόγια ανάλογη της αλματώδους αύξησης των λαϊκών σπιτιών, μικρομάγαζων, χωραφιών κ.ά. που μπαίνουν στο στόχαστρο από τράπεζες και κράτος και κατά δεκάδες άρ­χισαν να βγαίνουν στο σφυρί το τελευταίο δι­άστημα, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών.

Υπάρχει πραγματικά θέμα «ανοίγματος» των πλειστηριασμών για τη λαϊκή κατοικία; Κυβερνητικοί παράγοντες χαρακτήρισαν την όλη συζήτηση ως «παραμύθια της Χαλιμάς».

Η κυβέρνηση, έχοντας να αντιμετωπίσει τη λαϊκή κατακραυγή για κάθε στοιχείο της πο­λιτικής της, έχει επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε έναν πόλεμο λάσπης και παραπληροφό­ρησης. Τα non-paper πάνε κι έρχονται αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς χωρίς αποτέλεσμα αφού στα μάτια του λαού ο πρωθυπουργός επάξια έχει κερδίσει τον τίτλο του μεγαλύτερου παρα­μυθά αυτής της χώρας. Όπως και με όλες τις άλλες από τις «Χίλιες και μια δεσμεύσεις» του Α. Τσίπρα, έτσι και το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», όχι μόνο έμεινε κενό γράμμα αλ­λά πολύ γρήγορα έγινε «κανένα σπίτι στα χέ­ρια του ιδιοκτήτη» από το στόμα του Τσακα­λώτου. Μας μιλούν για τις βίλες στην Εκάλη αλλά όλοι ξέρουν ότι όχι η βίλα αλλά ούτε το …σπιτάκι του σκύλου των εφοπλιστών, μεγα­λεργολάβων κι όλων αυτών που χρωστούν δε­κάδες κι εκατοντάδες εκατομμύρια δεν έφτα­σε ποτέ για πλειστηριασμό στο ειρηνοδικείο. Αυτοδιαψεύδονται άλλωστε όταν η μαθητευ­όμενη παραμυθού, η κυβερνητική εκπρόσω­πος, στις 3 το μεσημέρι, δηλώνει ότι δεν γί­νονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και στις 4 ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα ρύθμιση για την προστασίας της. Μα πρώτα απ’ όλα διαψεύδονται από τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και μεταξύ αυτών το Τεχνι­κό Μνημόνιο που υπογράφηκε το καλοκαίρι μεταξύ συγκυβέρνησης και «θεσμών» για το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που επι­διώκει να εισπράξει φέτος το Δημόσιο μέσω της επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπρα­ξης. Από το συνολικό ποσό των 2,65 δισ. ευ­ρώ, τα 2,05 δισ. ευρώ προβλέπεται να εισπρα­χθούν από οφειλέτες ποσών μικρού και με­σαίου ύψους και μόνο τα 600 εκατ. ευρώ από τους «μεγαλοοφειλέτες»…

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι άμεσα θα πάρει νομοθετική πρωτοβου­λία για την προστασία της πρώτης κατοικί­ας. Σχετική τροπολογία κατέθεσε στην Βου­λή πριν λίγες μέρες και η ΝΔ. Μπορεί ο λαός να στηριχθεί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες;

Τώρα μάλλον ήρθε η σειρά μας να μιλή­σουμε για «Παραμύθια της Χαλιμάς». Είτε μι­λήσουμε για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με όσα στοιχεία της έχουν μέ­χρι σήμερα διαρρεύσει, είτε μιλήσουμε για την τροπολογία της ΝΔ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκει­ται απλά για φτιασίδωμα της μέχρι τώρα εφαρ­μοζόμενης πολιτικής. Πώς θα μπορούσε άλ­λωστε να γίνει κάτι τέτοιο από τους δυο συνε­ταίρους στην ψήφιση του 3ου μνημονίου; Για­τί, για να μην ξεχνάμε, οι πλειστηριασμοί και η αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσί­ας είναι, μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δύο από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής των μνημονίων, με στόχο όχι μόνο να ξεπεράσει το κεφάλαιο την καπιταλι­στική κρίση αλλά και να βγει σε καλύτερες θέ­σεις από αυτήν. Οποιαδήποτε τελικά νομοθετι­κή πρωτοβουλία που δεν προβλέπει το ακατά­σχετο της πρώτης κατοικίας και την πραγματι­κή προστασία της λαϊκής κατοικίας και περι­ουσίας, με τη διαγραφή των χρεών προς τρά­πεζες και κράτος και την ελάφρυνση των φτω­χοποιημένων νοικοκυριών, είναι κενό γράμμα για την κοινωνική πλειοψηφία

Οριστική απαλλαγή από μνημόνια, χρέος, ΕΕ και ευρώ

Ανάγκη των καιρών ο ανυποχώρητος αγώνας για το λαϊκό κίνημα

Η κυβέρνηση φαίνεται να «ποντάρει» στο ξεφούσκωμα του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς και προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Πώς το σχολιάζεις;

Τη στιγμή που η κυβέρνηση και η «αντιπολίτευση» από τη μια, οι μεγαλοσυμβολαιογράφοι και τα αφεντικά τους οι τραπεζίτες από την άλλη, στριμωγμένοι από τη δυναμική του κινήματος, φαίνεται να κάνουν κινήσεις αντιπερασπασμού και να ξεδιπλώνουν τακτικές παραπλάνησης της κοινωνικής πλειοψηφίας, ποντάροντας στο «ξεφούσκωμα» του κινήματος, εμείς όχι μόνο το δηλώνουμε αλλά και το δείχνουμε με την όλο και πιο μαζική παρουσία μας στα ειρηνοδικεία αλλά και στις γειτονιές, ότι «θα φουλάρουμε τις μηχανές». Ας το καταλάβουνε λοιπόν: όσες διμοιρίες ΜΑΤ κι αν φέρουν, όσο ανεξέλεγκτους κι αν αφήνουν τραπεζίτες και μεγαλοσυμβολαιογράφους να παραβιάζουν κάθε νομότυπη διαδικασία, δεν μας φοβίζουν, είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να συνεχίσουμε σ’ αυτό το δρόμο που τις πρώτες νίκες έφερε αλλά και να εντείνουμε τη δράση μας σε κάθε ειρηνοδικείο, σε κάθε γειτονιά, κάθε χώρο δουλειάς ή μόρφωσης. Θα τον βαδίσουμε αυτό το δρόμο του ανυποχώρητου αγώνα, χωρίς ταλαντεύσεις, μέχρι το τέλος!

Παρότι το τελευταίο διάστημα επικρατεί συνολικά ένα κλίμα ηττοπάθειας το τελευταίο διάστημα στον κόσμο, αυτές οι μικρές νίκες στα Ειρηνοδικεία θεωρείς ότι μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ευρύτερου κινήματος ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών που έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση την συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας;

Κόντρα στην ηττοπάθεια που φαίνεται να κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην ελληνική κοινωνία, το μήνυμα που στέλνει αυτό το ποτάμι που όλο και φουσκώνει κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία είναι ξεκάθαρο. Είναι ανάγκη των καιρών το πνεύμα του ανυποχώρητου αγώνα να περάσει σ’ όλο το εργατικό και λαϊκό κίνημα κι επικίνδυνο για την πολιτική τους συνολικά να γίνει. Ο αγώνας για την κατοχύρωση για όλους όσους ζουν σ’ αυτή τη χώρα του δικαιώματος στη στέγη, την ενέργεια, το νερό, τα κοινωνικά αγαθά και τις υπηρεσίες και την οριστική απαλλαγή από την κοινωνική βαρβαρότητα που επιβάλλουν στη ζωή μας κυβέρνηση-ΕΕ-κεφάλαιο, από τα μνημόνια, το χρέος, την ΕΕ και το ευρώ τους είναι μονόδρομος! Είτε μιλήσουμε για τους πλειστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος και νερού, είτε μιλήσουμε για τα σχολεία και τα νοσοκομεία που κλείνουν ή μαραζώνουν, είτε μιλήσουμε για τα λιμάνια, τις παραλίες και τα στρατόπεδα, τη δημόσια γη και τα αγαθά που ξεπουλιούνται είτε μιλήσουμε για τις απολύσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, η κοινωνική πλειοψηφία αυτής της χώρας έχει τη δική της ΤΙΝΑ: Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά μόνο ο αποφασιστικός, αδιαπραγμάτευτος, ανυποχώρητος αγώνας για κάθε ζήτημα, σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε γειτονιά που θα φέρει τις μικρές και τη μεγάλη νίκη του μέλλοντός μας!

 

Πηγή

Κοινοποίηση άρθρου: