https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι!

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι!

Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι!

Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με ανακοίνωσή της, στις 17/9/2021, ζητά από την κυβέρνηση «να αναβληθούν, όπου έχουν προκηρυχθεί, οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής τους».

Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, και μ’ αυτήν την απόφαση της Ε.Ε., συνεχίζεται η οικουμενική συναίνεση των παρατάξεων ΣΥΝΑΝ – ΔΑΣ/ΟΤΑ – ΔΑΚΕ – ΑΣΚ/ΟΤΑ, όπως έγινε και με την αδιαφορία τους για την τιμωρία, τις αναστολές εργασίας, την επιβάρυνση με τα rapid test και τους κυβερνητικούς εκβιασμούς προς τους ανεμβολίαστους συναδέλφους.

Αν, συνάδελφοι των παραπάνω παρατάξεων, όπως λέτε στην ανακοίνωση, «έχει αποδειχτεί και στην πράξη, ότι, η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία του κορονοϊού για να υλοποιήσει τα αντερ-γατικά σχέδια της. Θέλοντας να βάλει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική ψηφοφορία», που είναι σωστό, τότε, με τις συνεχείς αναβολές των αρχαιρεσιών, για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) και την ανάδειξη νέων διοικήσεων στα σωματεία, που πολλά απ’ αυτά βρίσκονται στο 5ο έτος της θητείας τους, δίνεται και εσείς χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση να εμφανίσει αύριο, σαν μοναδική λύση την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά και να συνεχίζεται η υπολειτουργία και η αδράνεια όλων των αιρετών οργάνων, που μόνο την κυβέρνηση και τους δη-μάρχους εξυπηρετεί.

Ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ ζητάμε από τα σωματεία να επιμείνουν στο να προγραμματιστούν και να διε-ξαχθούν οι αρχαιρεσίες όλων των Υ.Σ., μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με διά ζώσης ψηφοφορία, για την ανανέωση των εκπροσώπων των εργαζομένων σ’ αυτά και την προώθηση όλων των εκκρεμο-τήτων που ταλανίζουν χιλιάδες συναδέλφους, όπως είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, ιδιαίτερα όλων όσοι έχουν προσληφθεί με την 3Κ/2018, η έγκριση νέων ΟΕΥ και οι κρί-σεις προϊσταμένων.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, αντί να ζητά νέα αναβολή στις αρχαιρεσίες των Υ.Σ., να απαιτήσει από το ΥΠΕΣ και την κυβέρνηση να αλλάξει η σύνθεσή τους, με αύξηση των μελών τους, από 5 στα 7, με ε-νιαία εκπροσώπηση όλων των εργαζομένων, μονίμων και των αορίστου χρόνου, με τη δυνατότη-τα εκλογής όλων, και της ΥΕ κατηγορίας, που ψηφίζουν αλλά δεν έχουν όμως δικαίωμα εκλογής και με την πλειοψηφία των αιρετών εκπροσώπων σ’ αυτά (4 στους 7 να είναι αιρετοί).

Τέλος, επαναφέρουμε την πρότασή μας και καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ να προγραμματίσει από τώ-ρα το Συνέδριό της, για το Μάιο του 2022, και να καλέσει όλα τα σωματεία, από τώρα, να προ-χωρήσουν σε αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων και για την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριό της. Τα σωματεία μπορούν να αξιοποιήσουν δημόσιους χώρους και δημοτικά γήπεδα και γυμναστήρια, για να γίνουν με ασφάλεια οι γενικές τους συνελεύσεις, αλ-λά και να συμφωνηθεί ότι στα πολύ μεγάλα σωματεία, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να γίνουν, τμηματικά, με Γενικές Συνελεύσεις κατά χώρο και με ενιαία κάλπη για την εκλογή της εφορευτι-κής επιτροπής και για την έγκριση ή όχι του διοικητικού και οικονομικού τους απολογισμού.

Λύσεις υπάρχουν πολλές, αρκεί να υπάρχει η βούληση ότι τα συλλογικά μας όργανα τα χρειαζό-μαστε για να συζητάμε και να συναποφασίζουμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Γιατί αλλιώς «η προσπάθεια υπονόμευσης των κάθε είδους μαζικών και συλλογικών διαδικασιών των εργαζομένων» και το γεγονός ότι «θα βρει ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι», όπως λέτε στην ανακοίνωση, θα είναι γράμμα κενό, γιατί ηθελημένα ή άθελα θα έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας.

Η στάση αυτή της πλειοψηφίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και η αδράνειά της, ιδιαίτερα από το 2017 μέχρι σήμερα, σε μια κρίσιμη περίοδο όπως αυτή που βιώνουμε, με την υγειονομική κρίση και τις ανα-τροπές που συντελούνται στα δικαιώματά μας, αλλά και τη συρρίκνωση των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβάλλει την παρέμβαση, από τα κάτω, όλων των αγωνιστών, συν-δικαλιστών και εργαζομένων, ανεξάρτητα παραταξιακών ή άλλων τοποθετήσεων.

Ο εργοδοτικός, κυβερνητικός και κομματικός συνδικαλισμός έφαγε τα ψωμιά του και σήμερα αποτελεί τροχοπέδη στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Απαιτείται ενότητα και κοινή δράση με γνώμονα τα κοινά μας συμφέροντα. Το μεροκάματο δεν έχει χρώμα και κανέ-νας δεν δουλεύει από χόμπι, αλλά για να ζήσει. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια απο-λαμβάνοντας τα αγαθά που μπορεί να μας προσφέρουν η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής και η διευρυμένη χρήση της πληροφορικής, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, στην παραγωγική διαδικασία.

18/9/2021 Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ

ΠΗΓΗ: ergasianet.gr 

Κοινοποίηση άρθρου: