https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η Αντιπεριφέρεια απαντά στις καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων Ικαρίας

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η Αντιπεριφέρεια απαντά στις καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων Ικαρίας

ΠΡΟΣ: Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Ικαρίας
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου
2. Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου
Η ΚΥΑ 2400/2013 (ΦΕΚ1449/Β14-6-2019 ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες γίνεται η μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις Περιφέρειες έχει ανατεθεί να προκηρύσσουν και να εκτελούν διεθνείς διαγωνισμούς με βάση αυτά που η ΚΥΑ ορίζει και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες μεταφοράς μαθητών, που οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν με σχετικά έγγραφά τους – τα οποία πρέπει να αποστέλλονται στις ημερομηνίες που η ΚΥΑ ορίζει. Οι Περιφέρειες, με απλά λόγια, γνωρίζουν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης τις ανάγκες και με βάση αυτά, που περιοριστικά και αυστηρά, ορίζει η νομοθεσία προχωρούν στις προκηρύξεις διαγωνισμών. Είναι προφανές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δε νομοθετεί, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή σχολική χρονιά με το νόμο 4415/2016 (άρθρο 63) που δημοσιεύτηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (6/9/2016) δόθηκε παράταση στις συμβάσεις μεταφοράς, που ίσχυαν μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και έτσι οι μεταφορές ξεκίνησαν κανονικά με βάση τα δρομολόγια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, η ΠΕ Σάμου προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τις μεταφορές της Ικαρίας ο οποίος είναι σήμερα στη φάση τις αξιολόγησης των προσφορών.

Το πρόβλημα προέκυψε για μικρό αριθμό μαθητών στα δρομολόγια, όπου η εγγραφή νεών μαθητών ή η λειτουργία νέων τμημάτων αύξησε τις ανάγκες μεταφοράς, που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα δρομολόγια, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι μεταφορείς δεν αποδέχτηκαν την παράταση της σύμβασής τους και παραιτήθηκαν. Το γεγονός επίσης, ότι φέτος άλλαξε η ώρα λήξης των μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη μεταφορικών μέσων στην Ικαρία (ταξί) περιόρισε τη δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων δρομολογίων και προσωρινής κάλυψης των αναγκών, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια ενημερώθηκε χρονικά για τις νέες αυτές ανάγκες, όχι με την εγγραφή των επιπλέον παιδιών στις σχολικές μονάδες, αλλά με έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχικά στις 20/09 και της Δευτεροβάθμιας στις 3/10, ενώ ακολούθησε συμπληρωματική αλληλογραφία έως το τέλος του Οκτωβρίου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, που ο νόμος προβλέπει και με επίπονη εργασία του προσωπικού της ΠΕ Σάμου και του Επαρχείου την ερχόμενη εβδομάδα προκηρύσσεται διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για την κάλυψη των δρομολογίων που προέκυψαν από τις νέες ανάγκες – τα επισυνάπτουμε- με την ελπίδα ότι θα δοθούν προσφορές από τους μεταφορείς της Ικαρίας για όλα τα δρομολόγια, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων και να αρχίσει η εκτέλεσή τους

Δεν είναι λοιπόν, αλήθεια ότι επιδείξαμε ανάλγητη συμπεριφορά, όπως αναφέρετε στην καταγγελία. Με δεδομένο ότι εμείς δε νομοθετούμε, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα τις επιταγές της νομοθεσίας – και παρά το γεγονός ότι και εμείς ως πολίτες, αλλά και ως λειτουργοί της τοπικής αυτοδιοίκησης παλεύουμε για την ανάδειξη των προβλημάτων που ως ξεχασμένοι από το κράτος νησιώτες βιώνουμε – προσπαθήσαμε και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να εξασφαλίσουμε ομαλές συνθήκες μεταφορές για το σύνολο των μαθητών, εξετάζοντας τις περιπτώσεις των επιπλέον μαθητών μια προς μία στην προσπάθεια να βρεθεί συνδυαστική λύση με επέκταση των υφιστάμενων δρομολογίων, όπου ήταν δυνατόν έως ότου να τελειώσει ο διαγωνισμός για την κάλυψη των νέων δρομολογίων και την υπογραφή των νέων συμβάσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καταγγελία για τη μη τήρηση από κάποιους μεταφορείς των υποχρεώσεών τους – όπως προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει – σας διαβεβαιώνουμε ότι οι υπηρεσίες μας θα εξετάσουν αμέσως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (τροχαία κτλ) κάθε συγκεκριμένη καταγγελία που θα μας κατατεθεί.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΟΥΖΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2016-2017 (ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ):

Συνοδευτικά Αρχεία:

Κοινοποίηση άρθρου: