https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
Ο Δήμος Ικαρίας για την διαχείριση των απορριμάτων και την αναγνώριση των ιαματικών πηγών

Ο Δήμος Ικαρίας για την διαχείριση των απορριμάτων και την αναγνώριση των ιαματικών πηγών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 13/10/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 8.007

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία

Τ.Κ.83300
Τηλ. : 2275350401 – 412

Fax. : 2275022215

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr

Προς:

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Σάμου κ Ν. Κατρακάζο
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Περιβάλλοντος κ Θ. Βαλσαμίδη
Κοινοποίηση: Προϊστάμενο Γ.Δ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

– Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γ. Σπανέλλη

Θέμα : Πρόοδος αδειοδότησης και κατασκευής του έργου ΧΥΤΥ Ικαρίας

Σχετικά :

Έγγραφο Δήμου Ικαρίας με Αρ. Πρωτ : 2647/23-4-2015
Πρόσκληση ΕΠΠΕΡΑΑ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»

Αξιότιμοι κύριοι

Λαμβάνοντας υπ όψιν τη σπουδαιότητα του έργου ΧΥΤΥ Ικαρίας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την πρόοδο της διαδικασίας προσδιορισμού τιμής μονάδος, που αφορά την απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Ικαρίας.

Η κτηματική υπηρεσία έχει ενημερώσει ότι από την πλευρά της έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά μέχρι στιγμής από την τηλεφωνική επικοινωνία των υπηρεσιών μας έχει προκύψει πως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, για να καθοριστεί η τιμή μονάδος για την αποζημίωση των φερόμενων ιδιοκτήτων των προς απαλλοτρίωση απαιτούμενων εκτάσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι για το ίδιο ζήτημα είχαμε ενημερώσει τις υπηρεσίες σας και τον Απρίλιο του 2015 (Σχετικό 1), χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα να έχουμε κάποια ολοκληρωμένη απάντηση.

Επίσης θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για τον χειρισμό του νομικού σας συμβούλου σχετικά με την προσφυγή που έχει γίνει στο ΣΤΕ για την υπόθεση της κατασκευής του ΧΥΤY Ικαρίας. Προβληματισμός που προκύπτει από το ότι, αν και σας έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας για την εκδίκαση της υπόθεσης από το 2015 (Σχετικό 1), μέχρι σήμερα δεν μας έχει γνωστοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη ενέργεια του Ν.Σ της περιφέρειας. Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι, αν και από τον Μάιο του 2016 έχει αποσταλεί από τον Δήμο Ικαρίας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον Ν.Σ της περιφέρειας έγγραφο για να αιτηθεί αντικατάστασης Εισηγητή στο ΣΤΕ για να διευκολυνθεί η εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει από την πλευρά σας. Οδηγώντας τον Δήμο Ικαρίας στην υποβολή του σχετικού αιτήματος στον πρόεδρο του Ε τμήματος του ΣΤΕ. Ωστόσο εκτιμούμε πως είναι αναγκαία έστω και σήμερα και η αίτηση της περιφέρειας εκτός από τον Δήμο Ικαρίας, ως έχουσα έννομο συμφέρον να απεμπλακεί νομικά η υπόθεση της κατασκευής του ΧΥΤY Ικαρίας.

Τέλος σχετικά με την προετοιμασία για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, θα θέλαμε να καθορίσουμε από κοινού, (με βάση όσα συζητήσαμε τόσο στις 23/2/2016 όσο και στις 13/5/2016) το χρονοδιάγραμμα των επόμενων αναγκαίων ενεργειών που πρέπει να προβούν ο Δήμος Ικαρίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης.

Γνωρίζοντας την έκδοση σχετικής πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Σχετικό 2), και τις συζητήσεις που έχουν γίνει ανάμεσα στις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας, εκτιμούμε ως αναγκαία μια συνάντηση για τον σχεδιασμό των επομένων ενεργειών μας. Μέχρι να προσδιοριστεί η ημερομηνία συνάντησης, αναμένουμε την αποστολή σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Δημοτικό όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, για να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια λόγω της αδυναμίας του Δήμου Ικαρίας (όπως προκύπτει από το πλαίσιο διαδικασιών του ΕΣΠΑ) να υποβάλει και να υλοποιήσει έργο τέτοιας κλίμακας .

Σχετικά με όλα αυτά είμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε έχουμε την δυνατότητα να συνδράμομε.

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στέλιος Σταμούλος

Εσωτερική Διανομή:

Προϊστάμενο Τεχνικών υπηρεσιών
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 17/11/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 8.865

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία

Τ.Κ.83300
Τηλ. : 2275350401 – 412

Fax. : 2275022215

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr

Προς:

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Σάμου κ Ν. Κατρακάζο
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Περιβάλλοντος κ Θ. Βαλσαμίδη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Σάμου

Κοινοποίηση: Προϊστάμενο Γ.Δ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

– Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γ. Σπανέλλη

ΘΕΜΑ: Οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» αλλά και του έργου της κατασκευής ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ Ικαρίας.

Σχετικά :

Έγγραφο Δήμου Ικαρίας με Αρ. Πρωτ : 2647/23-4-2015
Πρόσκληση ΕΠΠΕΡΑΑ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων»
Πρακτικό 1/2016 της Επιτροπής παρακολούθησης .

Στην κοινή συνεδρίαση (02-11-2016) των υπηρεσιών μας αποφασίσθηκε, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας να συντάξει το απαιτούμενο Τεχνικό Δελτίο λόγω φόρτου εργασίας της ΔΤΕ Π.Ε. Σάμου (αυτή τη στιγμή «τρέχει» 7 προτάσεις στο ΕΣΠΑ).

Για να μπορέσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας να συντάξει το Τεχνικό Δελτίο των έργων του θέματος θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Να «ανοίξει» η ΔΤΕ Π.Ε Σάμου Τεχνικό Δελτίο με τους κωδικούς της στο ΟΠΣ. Απαραίτητα κατά την καταχώρηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ θα πρέπει να μπουν σωστά οι κωδικοί πράξης/MIS κ.λ.π ώστε να συνάδουν με την πρόσκληση στο Ε.Π του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Να στείλει η ΔΤΕ Π.Ε Σάμου στον Δήμο Ικαρίας και στην Τεχνική Υπηρεσία του τους απαραίτητους κωδικούς (όνομα χρήστη, password), ώστε να γίνει δυνατή η επεξεργασία και συμπλήρωση του δελτίου.
Να στείλει η ΔΤΕ Π.Ε Σάμου ότι στοιχεία (προηγούμενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, μελέτες έργων και υποέργων, προϋπολογισμούς κ.λ.π), σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.
Να προχωρήσει άμεσα (εάν δε το έχει κάνει) η ΔΤΕ Π.Ε Σάμου στην επικαιροποίηση των προϋπολογισμών και των τευχών δημοπράτησης των έργων(που τις μελέτες τους έχει αναθέσει), προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
Να καθορίσει με σαφήνεια η ΔΤΕ Π.Ε Σάμου το σύνολο των υποέργων ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις.

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στέλιος Σταμούλος

Εσωτερική Διανομή:

Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

εθνοσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Κήρυκος: 23/11/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 8. 985

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Δ/νση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας

Τηλ: 2275350400-401

Φαξ: 2275022215

Email: dak2@otenet.gr

Προς : Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Βαλσαμίδη

Κοινοποίηση :

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Προϊστάμενο Γ.Δ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού –Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γ. Σπανέλλη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού
(Υπ όψιν κ. Γ. Λεμονού)

Θέμα : Παρέμβαση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος.

Για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σχετ: Έγγραφο ΥΠΕΝ (Αρ.Πρωτ: οικ.48818)

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Σε ότι αφορά την σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος. Για την έγκριση του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Αρχικά να σας υπενθυμίσουμε ότι τις απόψεις και τις προτάσεις του Δήμου Ικαρίας, σχετικά με τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕ.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σας τις έχουμε παραθέσει εκτενώς με τις 161/2014 και 55/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
Σε ότι αφορά τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο απόφασης θα θέλαμε ακόμα να παρατηρήσουμε για μια ακόμα φορά ότι: Α) Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των έργων υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σε ότι αφορά την Ικαρία, (προβλέπει 5 μήνες για την εκπόνηση της μελέτης και 28 μήνες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατασκευή του ΧΥΤ, φτάνοντας μέχρι τον Αύγουστο του 2019), πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί σε μικρότερο χρονικό όριο (όχι πέρα από το 2017 τουλάχιστον για μελέτες και διαγωνισμό). Β) Σχετικά με την υπόθεση του ΧΥΤ Ικαρίας πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του προσδιορισμού τιμής μονάδος, για την απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Ικαρίας (ο Δήμος έθεσε σχετικό ερωτήματα 23/4/2015 -Αρ. Πρωτ: 2647 και 13/10/2016-Αρ.Πρωτ:8.007 χωρίς μέχρι σήμερα συγκεκριμένη απάντηση) Γ ) Τέλος πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια πρέπει να παρέμβει ενεργά στο ΣΤΕ για να εκδικαστεί επιτελούς η προσφυγή (πήρε νέα αναβολή με ευθύνη του ΣΤΕ), που έχει γίνει από δυο συλλόγους της περιοχής, ώστε να απεμπλακεί νομικά η υπόθεση της κατασκευής του ΧΥΤ Ικαρίας.
Στο σχέδιο Απόφασης (Στο σημείο που γίνεται αναφορά σε κρίσιμα σημεία που αφορούν το κάθε νησί.) αναφέρεται σχετικά με την Ικαρία ότι «…….Εκεί θα εγκατασταθεί δεματοποιητής των υπολειμμάτων. Τα δεματοποιημένα υπολείμματα θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την κατασκευή ΧΥΤ όπου και θα μεταφερθούν στη λεκάνη αποθήκευσης». Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ικαρίας με την 161/2014 και 55/2016 αποφάσεις του Δ.Σ έχει εκφράσει την διαφωνία του με την πρακτική της δεματοποίησης. Γιατί η εμπειρία της δεματοποίησης σε άλλες περιοχές της χώρας εκτός του ότι δεν διασφαλίζει την ασφαλή τελική διάθεση των απορριμμάτων, δημιουργεί επιπλέον και έναν «νέου τύπου ΧΑΔΑ» μεγαλυτέρων διαστάσεων από τους προηγούμενους.
Στην ίδια σελίδα σε επόμενο σημείο αναφέρεται: « Μέχρι την κατασκευή των υποδομών, και σύμφωνα με το Οριστικό Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης της οριστικής παύσης εναπομεινάντων ενεργών ΧΑΔΑ στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τα ΑΣΑ θα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Φούρνων, σε συνδυασμό με δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης». Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ικαρίας τοποθετούμενος στην σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΧΑΔΑ στο Αιγαίο (τόσο τον Απρίλιο του 2015 όσο και τον Μάρτιο του 2016), σχετικά με την δυνατότητα να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός τόνιζε (έκτος του ότι λόγο αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου Φούρνων δεν λειτουργεί ο προτεινόμενος ΧΥΤΑ, αλλά και αν λειτουργούσε δεν επαρκεί για τα απορρίμματα της Ικαρίας) πως: «.. η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα σε επίπεδο σχεδιασμού, και σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να γίνει όμως πρέπει να διευθετηθούν τα θεσμικά ζητήματα που προαναφέρθηκαν αλλά και το θέμα του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλη διαχειριστική ενότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση των απορριμμάτων σε συνδυασμό με το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, και τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού (τουλάχιστον στον Δήμο Ικαρίας) οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση της». Αυτό όμως δεν έγινε στο «Οριστικό Σχέδιο Δράσης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και δεν γίνεται δυστυχώς ούτε στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου. Τέλος σχετικά με «Οριστικό Σχέδιο Δράσης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Ικαρίας στις σημερινές συνθήκες με την σημερινή οικονομική και διοικητική κατάσταση, στην οποία τον έχουν οδηγήσει οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των τελευταίων ετών, προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα των απορριμμάτων υπερβαίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα όρια της λογικής, (Π.Χ η δουλειά των αιρετών δεν είναι ούτε να μαζεύουν σκουπίδια ούτε να δουλεύουν στους ΧΑΔΑ), για να είναι συμβατή η διαχείριση των απορριμμάτων με το θεσμικό πλαίσιο της Χώρας. Αυτό κατά την γνώμη μας δεν πρόκειται να βελτιωθεί με την επιβολή ενός πρόστιμου ή και περισσοτέρων, γιατί ουσιαστικά το μόνο που θα γίνει είναι ο Δήμος να στερηθεί πολύτιμους πόρους από τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κλείνοντας σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την προετοιμασία των υπηρεσιών τόσο του Δήμου Ικαρίας όσο και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού σας τονίσουμε ότι για τον Δήμο Ικαρίας η συνεργασία με την Περιφέρεια λόγω της έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας είναι μονόδρομος, να σας υπενθυμίσουμε όσα αναφέρονται στο πρακτικό της κοινής μας συνεδρίασης (2/11/2016), αλλά και το έγγραφο του Δήμου (8.865-17/11/2016) που ακολούθησε και μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Σχετικά με όλα αυτά είμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε έχουμε την δυνατότητα να συνδράμομε.

Μετά τιμής

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στέλιος Σταμούλος

Εσωτερική Διανομή:

Προϊστάμενο Τεχνικών υπηρεσιών
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

r23q4rqw43rf_6
εθνοσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Κήρυκος 28 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 9126

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Άγιος Κήρυκος Ικαρία

Τ.Κ.83300
Τηλ. : 2275350401 – 412 / Fax : 2275022215

Email: dak2@otenet.gr

Προς:

1) Υπουργείο Τουρισμού

Α) Γραφείο Υπουργού κ. Έ. Κουντουρά
Β) Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής

Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων

Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού

(Υπ οψιν κ. Φ, Αθανασιάδου)

Κοινοποίηση :

1) Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

2) Βουλευτή Σάμου κ. Δ. Σεβαστάκη.

3) Κοινοβουλευτικές ομάδες: ΝΔ, Δημοκρατική

Συμπαράταξη, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝ.ΕΛΛ, Ένωση Κεντρώων.

Θέμα: Αναγνώριση φυσικών πόρων Δήμου Ικαρίας.

Σχετικά :

Έγγραφο (903-6/2/15) Δήμου Ικαρίας «Αναγνώριση φυσικού πόρου, πηγή Αγ. Κυριακής»
Έγγραφο (904-6/2/15) Δήμου Ικαρίας «Αναγνώριση φυσικού πόρου, πηγή «Απόλλωνα»
Έγγραφο (905-6/2/15) Δήμου Ικαρίας «Αναγνώριση φυσικού πόρου, πηγή «Ασκληπιού»
Έγγραφο (906-6/2/15) Δήμου Ικαρίας «Αναγνώριση φυσικού πόρου, πηγή «Λευκάδας»
Έγγραφο (3642-24/5/16) Δήμου Ικαρίας «Αποστολή αντίγραφων Αναλύσεων»
Έγγραφο (10761-8/6/16) Υπουργείου οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
Έγγραφο (13029-7/7/16) Υπουργείου οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
Έγγραφο (6.285-17/8/16) Δήμου Ικαρίας «Αναγνώριση φυσικών πόρων Δήμου Ικαρίας»
Έγγραφο (16858-12/9/16) Υπουργείου οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού
Αξιότιμη κα Υπουργέ

Σχετικά με την αναγνώριση των ιαματικών πηγών Ικαρίας και τις επισημάνσεις των υπηρεσιών σας όπως αποτυπώνονται στα σχετικά έγγραφα επιθυμούμε να τονίσουμε τα εξής. Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Ικαρίας έχει καταθέσει πλήρη φάκελο για όλες τις ιαματικές πηγές στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, από τον Φεβρουάριο του 2015 (σχετικά 1 έως 4) και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση κανενός από τους 4 φακέλους, και επιπλέον από την επιτροπή ζητούνται συνεχώς νέες αναλύσεις γιατί λόγω καθυστέρησης της επιτροπής εκπνέουν οι ημερομηνίες που έχουν ισχύ η αναλύσεις και τα λοιπά έγγραφα.

Αυτό το πνεύμα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στα τελευταία έγγραφα των υπηρεσιών σας όπως: α) (σχετικό 7 με Α.Π: 13029 -7/7/2016) «Η επιτροπή ενδεχομένως να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων» κτλ β) (σχετικό 9 με Α.Π: 16858-12/9/2016) «Η υπηρεσία δεν παρεμβαίνει στο έργο της επιτροπής» κτλ. γ) Καθώς και των παρατηρήσεων που σημειώνονται στις υπ.αρ: 35η και 37η συνεδριάσεις της επιτροπής προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων (ΕΠΙΦ) που αφορούν την αναγνώριση του νερού των πηγών Ικαρίας ως «ιαματικού».

Σχετικά με αυτά τα έγγραφα και τις παρατηρήσεις της Ε.Π.Ι.Φ σημειώνουμε τα εξής τα οποία επιθυμούμε να τεθούν υπόψη της επιτροπής:

Στο έγγραφό σας με Α.Π: 10761-8/6/16 μας ζητάτε για την πηγή Λευκάδας
α) Πλήρη χημική ανάλυση με δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθ. 2 παράγ. 3 της Υ.Α. 17414/2009. β) Δύο μικροβιολογικές αναλύσεις σε δύο διαφορετικές περιόδους, οι οποίες να πληρούν – εναρμονιστούν σύμφωνα και με τις διατάξεις της ΚΥΑ του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 1853/Β/27.08.2015).

Σας επισημαίνουμε τα εξής: Το άρθρο 2 της ΥΑ 16655/22-12-2006 (η Υ.Α 17414 αποτελεί τροποποίηση) τροποποιήθηκε με Υ.Α. το 2013 και ως εκ τούτου ζητούμε να μας διευκρινίσετε την παράγ. 1 του εγγράφου Α.Π: 10761-8/6/16 προκειμένου να ανταποκριθούμε με σαφήνεια στο ζητούμενο.

Για την περίπτωση β όπως γνωρίζεται οι μελέτες κατατέθηκαν στην υπηρεσία σας το Φεβρουάριο του 2015 και η έκδοση της ΚΥΑ έγινε τον Αύγουστο του 2015.

Εδώ χρειάζεται να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

Εάν βγει κάποια νέα ΚΥΑ τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να την εφαρμόσουμε άσχετα από το γεγονός της καθυστέρησης εξέτασης των φακέλων του Δήμου Ικαρίας από την επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων ;
Αφού μας καλείται να καταθέσουμε νέες αναλύσεις, θα θέλαμε να ξέρουμε αν το υπουργείο σας προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά τον Δήμο Ικαρίας για αυτό το προσθετό κόστος που μας καλείτε να καταβάλουμε, χωρίς να ευθυνόμαστε εμείς για την διαμόρφωση των νέων δεδομένων;
Τέλος το γεγονός ότι η κατάθεση νέων αναλύσεων απαιτεί (αναλύσεις δύο περιόδων) χρονικό διάστημα 7-9 μήνες, δεν οδηγεί την αναγνώριση του νερού των πηγών Ικαρίας ως «ιαματικού» σε ένα απώτερο μέλλον με αδιευκρίνιστες συνέπειες για την τύχη των ιαματικών πηγών;

Στο έγγραφό σας με Α.Π: 13029-7/7/2016 μας επισημαίνεται τις μελέτες που καταθέσαμε, και τις παρατηρήσεις της επιτροπής σχετικά με την αναγνώριση.
Απευθυνόμαστε ως Δήμος Ικαρίας στην επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων και θα παρακαλούσαμε:

Να μας διευκρινιστεί η έκφραση της επιτροπής «αναγκαία η υποβολή ραδιολογικής έκθεσης σε συνάρτηση με τις χημικές αναλύσεις λόγω των αυξημένων τιμών ραδιενέργειας της περιοχής» . Συγκεκριμένα. Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση την οποία οφείλουμε να συντάξουμε. Σημειώνουμε ότι η περιοχή των πηγών από Λευκάδα μέχρι την Αγία Κυριακή είναι πολλά χιλιόμετρα.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρατήρηση σας «λόγω των αυξημένων τιμών ραδιενέργειας της περιοχής» δημιούργησε ανησυχίες και ερωτήματα το οποία και θέσαμε στους ειδικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για τον τουρισμό-θερμαλισμό που πραγματοποιήθηκε Τον Οκτώβριο του 2016 στην Ικαρία. Οι ανησυχίες στους πολίτες της Ικαρίας παραμένουν και προς τούτο ζητήσαμε διευκρινίσεις από ειδικούς επιστήμονες.

Σημειώνουμε επίσης ότι η Υ.Α. 16655/2006 και η τροποποίηση 17414/2009 στο άρθρο 1 παραγ. 6 μας υπαγορεύει τον όρο «ραδιολογική έκθεση» και τι αυτή περιλαμβάνει.

Όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες σας αυτά κατατέθηκαν στους φακέλους που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία σας.

Στο έγγραφό σας με Α.Π: 16858 -12/09/2016 αναφέρεστε στην πηγή «Ασκληπιού» με αναφορά σε δύο πρόσφατες μικροβιολογικές και δύο πλήρεις χημικές. Επισημαίνονται και όλες οι προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με ΥΑ ή ΚΥΑ.
Συνοπτικά η επιτροπή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων μας ζητά :

Για την πηγή «Λευκάδας» μία χημική δύο μικροβιολογικές.
Για την Πηγή «Ασκληπιού» δύο χημικές δύο μικροβιολογικές
Να υποθέσουμε άλλες 8 αναλύσεις καθώς μένουν ακόμη δύο πηγές
Μία έκθεση ραδιολογική
Συνοπτικά ως Δήμος Ικαρίας να τονίσουμε τα εξής :

α) Η επιμονή μας να διευκρινίσετε τι ακριβώς θέλετε να περιλαμβάνει η ραδιολογική έκθεση γίνεται καθώς πρόσφατα αλλά και παλαιότερα αναγνωρίσατε πηγές ως ασθενώς ή μετρίως ραδιενεργές. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι περιλάμβανε η έκθεση στις πηγές που αναγνωρίσατε ώστε να «φωτιστούμε» και ανάλογα να πράξουμε.

β) Σε όλες τι πρόσφατες αναγνωρίσεις που έχετε πραγματοποιήσει ισχύει η ΚΥΑ 1835 (Υπ. Υγείας) του 2015. Για να είμαστε σαφείς οι Πηγές Λευκάδας, Αγίας Κυριακής, Ασκληπιού βρίσκονται σε θαλάσσιο περιβάλλον και οι δυο από αυτές (Λευκάδα, Αγίας Κυριακή) δεν τροφοδοτούν κάποιο υδροθεραπευτήριο. Η όποια μικροβιολογική ανάλυση δεν παρέχει τη διαβεβαίωση ότι σε 2-3 χρόνια θα έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Από όλη αυτή την διαδικασία πιστεύουμε επίσης, ότι προκύπτουν μια σειρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αν όχι από την υπηρεσία σας από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας.

Με πια κριτήριο εξετάσθηκαν οι φάκελοι που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα.
Το κόστος για τις πρόσθετες αναλύσεις ποιος θα το καλύψει.
Είναι θεμιτό να εξετάζονται φάκελοι που κατατεθήκαν το ίδιο χρονικό διάστημα με διαφορετικό τρόπο λόγω αλλαγής μιας υπουργικής απόφασης.
Κλείνοντας αφού υπενθυμίσουμε ότι καταθέσαμε τους φακέλους τον Φεβρουάριο του 2015. Να σας διαβιβάσουμε την άποψη που σχηματίζεται στην Ικαρία τόσο στον Δήμο όσο και στους σχετικούς με την λειτουργία των Ιαματικών πηγών επαγγελματικούς φορείς.

Ότι με τους χειρισμούς της επιτροπής προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων, στην ουσία του Υπουργείου Τουρισμού πέρα του δυσβάστακτου κόστους που καλείται να καταβάλει για μια ακόμα φορά ο Δήμος Ικαρίας, ο χρόνος που θα έχουμε «Αναγνωρίσεις πηγών Ικαρίας» είναι δυσδιάκριτος, με όποιες συνέπειες προκύπτουν από αυτούς τους χειρισμούς για την τοπική οικονομία. Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα τόπο που η χρήση του ιαματικού νερού στα Θέρμα Ικαρίας ασκείται αδιάκοπα στο τοπικό Ασκληπιείο από την εποχή των «Θερμαίων εξ Ικάρου» δηλαδή εδώ και 2.600 χρόνια

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στέλιος Σταμούλος

ΠΗΓΗ

Κοινοποίηση άρθρου: