Οι βιομήχανοι ζητούν μείωση της αποζημίωσης για απόλυση εργαζομένων

Μάλλον δεν τα βγάζουν πέρα και ζητούν «βοήθεια» από τους εργαζόμενους που απολύουν…

Για ανάγκη εξορθολογισµού του καθεστώτος αποζηµιώσεων, δηλαδή µειώσεις όσον αφορά τις απολύσεις εργαζοµένων, κάνουν λόγο ο ΣΕΒ και οκτώ περιφερειακοί βιοµηχανικοί σύνδεσµοι στο υπόµνηµά τους για το σχέδιο νόµου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο καθιερώνει την υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την απόλυση εργαζοµένων.

Σηµειώνεται ακόµη ότι µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο η αποζηµίωση καταβάλλεται ακόµη και αν η καταγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράβαση των υποχρεώσεων του εναγοµένου. Αναφορικά µε την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόλυσης από τον εργοδότη που προωθείται µέσω του σχεδίου νόµου του υπουργείου Εργασίας οι βιοµήχανοι υπογραµµίζουν ότι µια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ως «αντικίνητρο» για τους επιχειρηµατίες και ισχυρίζονται πως ενδεχοµένως να προκαλέσει ζητήµατα συκοφαντικής δυσφήµισης, προσβολής προσωπικότητας και παραβίαση προσωπικών δεδοµένων των εργοδοτών.

Τέλος, στο υπόµνηµά τους αναφέρουν ότι στην ελληνική αγορά εργασίας γίνονται περίπου 100.000- 120.000 απολύσεις τον µήνα, µεγάλο ποσοστό εκ των οποίων δηµιουργούν µια τεράστια ανεκτέλεστη παραγγελία ως δικαστικές υποθέσεις, καθώς ήδη µε τον υφιστάµενο νόµο προβλεπόταν τρίµηνο για να προσφύγει για την ακυρότητα ο εργαζόµενος και εξάµηνο προκειµένου να προσφύγει για την αποζηµίωση.

Το υπόμνημα εδώ

Πηγή: ethnos.gr

ΠΗΓΗ:https://www.imerodromos.gr 

Πατήστε για κοινοποίηση
Κρύψε την κοινοποίηση
Scroll Up