https://ikariologos.gr/oroi-xrisis/
ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ζητάει συντριβή των εργαζομένων – Περισσότερη ευελιξία στην εργασία και διεύρυνση της φορολογίας

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ζητάει συντριβή των εργαζομένων – Περισσότερη ευελιξία στην εργασία και διεύρυνση της φορολογίας

14 σημεία κόλαφος για τους εργαζόμενους της χώρας από τον ΟΟΣΑΈνα ακόμη προδιαγεγραμμένο έγκλημα με προγραμμένους τους εργαζόμενους και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα ανακοινώθηκε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές από την έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Για τα επόμενα δύο χρόνια ο ελληνικός λαός θα στενάζει, καθώς στο όνομα της επαναφοράς σε πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5%-2%, ζητείται όχι μόνο η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά, το κυριότερο, περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων, ενώ την ίδια ώρα θα συνεχίζεται η πολιτική «πτωχοκομείου», με μέτρα δήθεν ενίσχυσης των πλέον φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού.

Ο ΟΟΣΑ, λοιπόν, κάνει 14 προτάσεις:

Επιστροφή στα «ματωμένα» πλεονάσματα και στα «μεγάλα» έργα
1. Αρχικά ζητάει επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά πρωτογενών πλεονασμάτων τουλάχιστον 1,5% έως 2% του ΑΕΠ. Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι ο λαός κυριολεκτικά θα ματώσει -όπως άλλωστε συνέβη και κατά την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΟΣΑ ζητάει από την επόμενη κυβέρνηση στοχευμένα, προσωρινά μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών και χρήση έκτακτων εσόδων της οικονομίας για δημοσιονομικά αποθεματικά για κάλυψη ενδεχόμενων απρόβλεπτων νέων υποχρεώσεων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η πολιτική «πτωχοκομείου», όταν την ίδια στιγμή θα υφαρπάζεται ότι ελάχιστο έχει απομείνει από το λαϊκό εισόδημα.

2. Ταχεία εφαρμογή μεταρρυθμίσεων διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων, δίνοντας προτεραιότητα στο προσωπικό και σε κέντρα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η υλοποίηση του Ελλάδα 2.0 και του νέου ΕΣΠΑ. Σχεδιασμός για την επέκταση των δημοσίων επενδύσεων μετά το 2026 (όταν θα ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) ώστε να μην επιστρέψει η χώρα σε επενδυτικό κενό. Αυτό σημαίνει, περαιτέρω διάλυση των δημόσιων χώρων, περισσότερα έργα-βιτρίνα και φυσικά περισσότερα κέρδη για τους μεγάλους μονοπωλιακούς κατασκευαστικούς ομίλους.

3. Την ίδια ώρα καλεί την κεντρική διοίκηση, κυρίως τα υπουργεία, να αποκτήσουν πρόσβαση και ανάλυση στην απόδοση των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει δημόσια επένδυση αν δεν έχουν κέρδη τα μονοπώλια.

Ανακατανομή προσωπικού στον δημόσιο τομέα
4. Συγκράτηση του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων με την προώθηση ανακατανομής προσωπικού σε τομείς που υπάρχουν ελλείψεις.

– Ενίσχυση των προσλήψεων στις δημόσιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία ανταποκρίνεται στις ανάγκες δεξιοτήτων των διαφόρων φορέων και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό για δεξιότητες.

– Ενοποίηση κατακερματισμένων δραστηριοτήτων, όπως οι δημόσιες συμβάσεις σε ειδικούς φορείς. Ανάπτυξη και απαίτηση χρήσης συμφωνιών – πλαισίων για κοινές δημόσιες προμήθειες.

5. Συνέχιση της ψηφιοποίησης του δημοσίου και της διοικητικής απλούστευσης στις συναλλαγές του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις της εργασιακής διαδικασίας και στην αύξηση των δεξιοτήτων.

Διεύρυνση της «φορολογικής βάσης»
6. Συνέχιση των αλλαγών στον φορολογικό τομέα με διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

– Αύξηση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή για τα διανεμόμενα κέρδη κεφαλαίου (τα οποία, όπως σημειώνεται, είναι από τα χαμηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ), με παράλληλη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα μεσαία εισοδήματα

– Τακτικές και ολοκληρωμένες ανασκοπήσεις του κόστους και των οφελών όλων των φορολογικών απαλλαγών και επιδοτήσεων, επισημαίνοντας αυτές που ισχύουν για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και ορισμό ενός χρονοδιαγράμματος στο οποίο αυτές οι φορολογικές δαπάνες θα μηδενιστούν.

– Προτείνει επίσης τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, κυρίως των αυτοαπασχολούμενων.

Στην πράξη αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές στους συντελεστές φόρου εισοδήματος και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Η «καμπάνα» χτυπά για την πλατιά φορολογική βάση, δηλαδή τα κατώτερα και μικρομεσαία εισοδηματικά κλιμάκια και ίσως τους αγρότες.

Ευελιξία στην εργασία
7. Στην κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας ο ΟΟΣΑ προτείνει προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση, μεταξύ άλλων και ενθάρρυνση των χώρων εργασίας να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

– Ενίσχυση των κινήτρων για τους εργοδότες για πρόσληψη νέων εργαζομένων με περιορισμένη εμπειρία.

– Εισαγωγή κινήτρων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης της νέας άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών.

– Κίνητρα για υποδομές ποιοτικής, χαμηλού κόστους φροντίδας για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους συγγενείς.

– Εφαρμογή συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αναπτυσσόμενες απαιτήσεις αμοιβαίων υποχρεώσεων που επικεντρώνονται σε προσαρμοσμένα προσωπικά σχέδια δράσης.

– Ενδεχόμενη αντικατάσταση των επιδομάτων ανεργίας που παρέχονται σε Εγγεγραμμένους ανέργους με στοχευμένη εισοδηματική στήριξη.

– Μείωση στα διαδικαστικά εμπόδια στην αναγνώριση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδος.

Επέλαση των funds
8. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω εξυγίανση των τραπεζών, ο ΟΟΣΑ προτείνει την ταχεία εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εντάχθηκαν στο σχέδιο “Ηρακλής”.

– Προτροπή στις τράπεζες να οικοδομήσουν τις κεφαλαιακές τους βάσεις αυξάνοντας τα οργανικά κέρδη και εξετάζοντας τις απαιτήσεις άντλησης κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας.

– Στενή παρακολούθηση στην εκταμίευση και ανάκτηση των δανείων που παρέχει το δημόσιο για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθέτησης αποπληρωμής τους από τους δικαιούχους

– Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μη τραπεζικής χρηματοδότησης μέσω ρυθμίσεων για τη διασφάλιση διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα χαρτοφυλάκια και τις πλατφόρμες δανείων”

– Επέκταση και επιδότηση της πρόσβασης σε εκπαίδευση διαχείρισης ποιότητας για μικρές και διαχείρισης μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης τους.

«Τέλος» στα κλειστά επαγγέλματα
9. Ενίσχυση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων ανεξάρτητων αρχών ώστε να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών.

– Μείωση των εμποδίων εισόδου σε οικονομικές δραστηριότητες δίνοντας προτεραιότητα στις επαγγελματικές υπηρεσίες και ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, με οριζόντια μέτρα για την επανεξέταση και την απλούστευση όλων των διοικητικών διαδικασιών.

– Ολοκλήρωση των εθνικών χωροταξικών σχεδίων, ενοποιώντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό σε μια εθνική αρχή.

10. Σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της οικονομίας, ο ΟΟΣΑ προτείνει την αύξηση μεσοπρόθεσμα των τιμών για τα δικαιώματα των εκπομπών ρύπων, τουλάχιστον στο επίπεδο της ΕΕ, παράλληλα με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων που θα βοηθήσουν την προσαρμογή της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

11. Αύξηση των επενδύσεων για δημόσιες μεταφορές

12. Θέσπιση ενός χρονοδιαγράμματος για χαμηλότερα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης στα υπάρχοντα κτίρια με ορίζοντα εφαρμογής το 2050.

13. Θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης των κτηρίων απέναντι από φυσικές καταστροφές.

14. Θέσπιση νέων εργασιακών πρακτικών και προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων στους στόχους της πράσινης μετάβασης

ΠΗΓΗ: imerodromos.gr 

Κοινοποίηση άρθρου: